IKON - IT Kompetenz Netzwerk zur Stärkung der Grenzregion Sachsen-Tschechien 2021

Von Wolfram Hardt (Hrsg.)

 

TUDpress 2021, 64 S.

 

Am 29. September 2020 startete die zweite Bildungsphase des internationalen und
EFRE-geförderten IKON-Projektes unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt der
Technischen Universität Chemnitz. Bei dem Projekt der handelt es sich um das „IT Kompetenz
Netzwerk zur Stärkung der Grenzregion Sachsen –Tschechien“ kurz IKON, welches als
Kooperation zwischen der TU Chemnitz und der Jan Evangelista Purkyně-Universität (UJEP) seit
dem November 2019 erfolgreich verwirklicht wird. Inhaltlich knüpfte die zweite Bildungsphase
an die Themen der ersten Bildungsphase (November 2019 bis Juli 2020) an und baute indessen
auf der bereits geschaffenen Wissensgrundlage der ersten Durchführung auf, sodass deren
thematischer Hintergrund in der zweiten Bildungsphase vertieft werden konnte. Dabei standen
wieder die drei großen Themen: Automotive, Digitale Prozesse und Industrieautomation
im Vordergrund. In den mehrtägigen Seminaren und Workshops wurden komplexe und
aktuelle Aufgabenstellungen bearbeitet. Die Ergebnisse können in dieser Zusammenfassung
nachgelesen werden.

 

Dne 29. září 2020 odstartovala druhá realizační fáze projektu podpořeného v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko v období 2014 – 2020 IKON pod vedením
Prof. Dr. Dr.h. c. Wolframa Hardta z Technické univerzity v Chemnitz. Hlavní téma projektu je
„IT síť kompetencí k posílení příhraničního regionu Česko – Sasko“, zkráceně IKON, které je v
rámci spolupráce mezi Technickou univerzitou Chemnitz (TUC) a Univerzitou Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) úspěšně realizováno od listopadu 2019. Obsahově navazovala druhá realizační fáze na témata z první realizační fáze (listopad 2019 až červenec 2020), přičemž vycházela z již získaných výsledků první realizační fáze a mohla tak zpracovávána témata v rámci druhé fáze dále prohloubena a rozvíjena. Jednalo se opět o tři základní témata: Automotivní řízení, Digitální procesy a Průmyslová automatizace, která byla zpracovávána na základě aktuálních zadání studenty a vědeckými pracovníky v několikadenních seminářích a workshopech. Dosažené výsledky jsou obsaženy v tomto sborníku.

 

 

ISBN: 978-3-95908-237-2

16,90 €

  • 3 - 5 Tage Lieferzeit1