IKON - IT Kompetenz Netzwerk zur Stärkung der Grenzregion Sachsen-Tschechien 2020

Von Uranchimeg Tudevdagva und Wolfram Hardt (Hrsg.)

 

TUDpress 2021, 64 S.

 

Am 4. November 2019 startete mit dem Kick-Off Meeting das internationale und

EFRE-geförderte Projekt „IKON-IT Kompetenz Netzwerk zur Stärkung der Grenzregion

Sachsen –Tschechien“, welches in Kooperation mit der Technischen Universität Chemnitz

(TUC) und der Jan Evangelista Purkyně-Universität (UJEP) durchgeführt wird, in den

Räumen der Stiftung Internationales Informatik- und Begegnungszentrum Sachsen (IBS)

im sächsischen Laubusch in die Umsetzungsphase. Als Leadpartner hat Prof. Dr. Dr. h.c.

W. Hardt (TUC) große Ziele für die Teilnehmenden, welche sich insbesondere durch eine

exzellente Praxisqualifizierung auszeichnen, gesteckt. Nach diesen Maßstäben und unter

Mithilfe von einem Team aus wissenschaftlichen Mitarbeitern wurden seit Projektstart eine

Vielzahl von Seminar- und Workshoptagen planmäßig durchgeführt. Die Erarbeitung und

praktische Verwirklichung von zukunftsweisenden Aspekten der Informatik stellt dabei das

oberste Ziel für die Zusammenarbeit junger Studenten verschiedener Nationalitäten dar.

 

Dne 4. Listopadu 2019 byl oficiálně zahájen projekt podpořený v rámci Programu přeshraniční

spolupráce Česká republika – Sasko v období 2014 – 2020 s názvem „IKON – IT síť kompetencí

k posílení příhraničního regionu Česko – Sasko“, na jehož realizaci se podílí Technická

univerzita Chemnitz (TUC) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Úvodní konference projektu se konala v prostorách Nadace Mezinárodního informačního a

potkávacího centra Sasko (IBS) v saském městečku Laubusch. Prof. Dr. Dr. H.c. W. Hardt (TUC)

jako zástupce leadpartnera projektu vytyčil před přítomnými vysoké cíle, spočívající zejména

v excelentní praktické kvalifikaci. Dle těchto měřítek za pomoci týmu vědeckých pracovníků

bude plánovitě uskutečněna celá řada seminářů a workshopů. Dosažené výsledky a jejich

praktická realizace s ohledem na budoucí určující aspekty v oblasti informatiky jsou nejvyšší

prioritou v rámci spolupráce mladých studentů různých národností.

 

 

ISBN: 978-3-95908-236-5

16,90 €

  • 3 - 5 Tage Lieferzeit1